SCHNEEBERGER - технология

за превъзходни комплексни решения

• Голяма коравина

• Голяма динамична и статична товароносимост

• Висока точност

• По-добро качество на обработените повърхнини

• Опростени конструктивни решения

• Намаляване на производствените разходи

• Надежност при работа, използвайки

ефекта "магнитосъпротивление"

• Приложение при MONOROIL -

сачмени и ролкови интегрални

направляващи

SCHNEEBERGER AG

Lineartechnik

www.schneeberger.com

- Направляващи

- Търкалящи и плъзгащи лагери

- Кабеловодещи вериги и кабели

- Редуктори и моторредуктори

- Съединители и други компоненти за

машиностроенето ...

Всичко, което Ви е нужно е ...

Атлас Техник ЕООД

Атлас Техник ЕООД тел: + 359-2-8597681

info@atlas-technik.comфакс: + 359-2-8597681