Атлас Техник прилага в дейността си многогодишен опит в областта на конструирането на металорежещи машини, проектиране на автоматизирани системи и в машиностроенето като цяло.
Основен акцент в нашата работа е предлагането на оптимално решение и машиностроителни компоненти за всеки конкретен случай, изцяло в интерес на клиента.

Продуктовият ни спектър включва.

При избора на доставчици се ръководим от принципа:

"От по-добрите - най-доброто"!

В тясно сътрудничество със своите партньори Атлас Техник Ви предлага по-добри решения, нови концепции и превъзходно качество за:

- металорежещи машини
- дървообработващи машини
- системи за автоматизация
- производство на печатни платки
- плотери
- машини за хранително-вкусовата промишленост
- опаковъчна техника
- стъкларско производство
- текстилна техника
- хартиена промишленост
- автомобилостроене
- заваръчна техника
- химия и металургия
- минна промишленост

Всичко, което Ви е нужно е ...
Атлас Техник ЕООД


Ще се радваме на Вашите въпроси и конкретни запитвания !