Download Резбови вложки и свързващи елементиПродукт

Каталог

Немски

Английски


Резбови вложки

Резбови вложки HELICOIL®

HELICOIL® - за силно натоварени резбови съединения - метрична система

HELICOIL-01_de.pdf


Резбови вложки

Резбови вложки HELICOIL®

HELICOIL® - за силно натоварени резбови съединения - цолова система

HELICOIL-02_de.pdf


Резбови вложки

Резбови вложки HELICOIL®

HELICOIL® - за възстановяване на резби

HELICOIL-03_de.pdf